0740 507 070 contact@partizanecoserv.ro Oradea, Str Onestilor 44

LEGEA NR. 95/2006 PRIVIND REFORMA IN DOMENIUL SANATATII

Publicată în Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006; Legea 220/2011 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Monitorul Oficial 851/2011

Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice:

Art. 37
Orice persoană fizică sau juridică, având calitatea de angajator, este obligată să asigure fondurile şi condiţiile necesare pentru:

b) aplicarea măsurilor de igienă, dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare periodică;

ORDINUL MINISTERULUI SANATATII Nr. 536 din 23 iunie 1997, pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei

Art. 52
Curatarea, dezinfectia, dezinsectia, deratizarea, precolectarea si evacuarea deseurilor solide se vor face cu respectarea urmatoarelor conditii:

b) Dezinsectia, dezinfectia, periodica se va face la intervale prevazute in metodologii, dar nu mai mari de 3 luni, iar deratizarea periodica se va face la intervale de maximum 6 luni; intre operatiunile periodice, se vor aplica proceduri de dezinsectie si deratizare curente, de intretinere, in functie de prezenta vectorilor.

Art. 53
Unitatile vor fi dotate si aprovizionate, dupa necesitate, cu utilaje si materialele necesare pentru intretinerea curateniei si efectuarea operatiunilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare.

Art. 146
Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, primariile si agentii economici au obligatia de a organiza si desfasura actiuni de combatere a artropodelor si rozatoarelor vectoare de maladii transmisibile si/sau generatoare de disconfort, la solicitarea si cu indrumarea tehnica de specialitate a inspectoratului de politie sanitara si medicina preventiva teritorial.

Art. 147
Cetatenii cu gospodarii individuale si asociatiile de locatari au obligatia de a asigura combaterea si stingerea focarelor de artropode si rozatoare vectoare de maladii transmisibile si/sau generatoare de disconfort din gospodaria proprie sau din spatiile pe care le detin.


Cap. VIII
Norme de igiena pentru transporturile de persoane:

Art. 100
Agentii economici care fac servicii de transport în comun urban si/sau preorasenesc sunt obligati sa intretina traseele, statiile si mijloacele de transport in comun, in conditii optime de igiena, sa asigure intretinerea, salubrizarea, curatarea, dezinfectia si dezinsectia vehiculelor în mod permanent si sa asigure un microclimat confortabil in mijloacele de transport.

Art. 107
Pentru protecţia pasagerilor, a echipajului şi a populaţiei de la sol contra insectelor, rozătoarelor şi altor vectori de boli transmisibile, aeroporturile trebuie să dispună de servicii de luptă contra vectorilor (ţânţari, muşte, purici, păduchi, şobolani etc.), precum şi de echipamente şi substanţe de combatere a dăunătorilor (dezinsecţie şi deratizare), avizate de autoritatea sanitară.
În vederea eliminării insectelor zburătoare şi a rozătoarelor, se aplică măsurile de combatere în aeronave, vehicule, în clădiri şi pe o rază de 400 m în jurul perimetrului aeroportului.
Aeroportul trebuie să dispună de mijloace pentru dezinfecţia şi dezinsecţia echipajului, călătorilor şi bagajelor, precum şi a altor obiecte şi instalaţii.

Art. 123
Vagonul de dormit va fi prevazut cu cusete (2, 3, 4 locuri), spatiu pentru conductori, incaperi pentru incalzit si pentru utilaje sanitare:
g) dezinsectia si deratizarea periodica, lunar sau la nevoie.

Art. 124
Transportul subteran va respecta normele de igiena generale si va avea urmatoarele conditii specifice:
d) deratizare trimestriala si la nevoie.

Art. 134
In timpul stationarii in porturi se efectueaza curatarea generala a navei, urmata de dezinfectie, dezinsectie si de deratizare.


LEGEA 98/1994 abrogata, republicata in 2008

Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, publicata in Monitorul Oficial nr. 325 din 24.4.2008

Contraventii la normele de igiena privind infestarea cu insecte vectoare si cu rozatoare, precum si la normele privind regimul pesticidelor

Art. 32
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei:
a) neaplicarea masurilor de prevenire si combatere a insectelor si rozatoarelor vectoare in unitati de orice tip de catre detinatorii acestora;
b) nerespectarea ritmicitatii actiunilor de combatere a insectelor si rozatoarelor vectoare si producatoare de disconfort in unitati de orice tip.

Art. 33
b) nerespectarea de catre persoanele fizice si juridice a normelor legale in vigoare privind regimul pesticidelor;
c) aplicarea tratamentelor cu pesticide din grupele I si II de toxicitate in interioarele unitatilor de orice tip si ale locuintelor;
d) detinerea, utilizarea sau comercializarea de substante pesticide de catre persoane fizice sau juridice fara autorizatie sanitara de functionare;
e) prestarea de servicii de dezinsectie si deratizare de catre persoane neatestate si neautorizate in acest sens de catre autoritatile de sanatate publica teritoriale;
f) depozitarea de produse pesticide in spatii si conditii necorespunzatoare prevederilor normelor legale in vigoare;

Art. 46
Nivelul amenzilor prevazute de prezenta lege se va actualiza prin hotarare a Guvernului, in raport cu rata inflatiei.

HOTARARE DE GUVERN nr. 857 din 24 august 2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice publicat in Monitorul Oficial nr. 621 din 1 Septembrie 2011

ART. 57
Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 3.000 lei la 8.000 lei urmãtoarele fapte sãvârşite de persoanele juridice:
a) neaplicarea mãsurilor de prevenire şi combatere a insectelor şi rozãtoarelor vectoare în unitãţi de orice tip de cãtre deţinãtorii acestora;
b) nerespectarea ritmicitãţii acţiunilor de combatere a insectelor şi rozãtoarelor vectoare şi producãtoare de disconfort în unitãţi de orice tip.